Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 13 grudnia 2018 r.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.:  

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego w Wiązowie
w 2019 roku”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 161 614,80 zł  brutto

Termin wykonania zamówienia: 02 stycznia 2019 r - 31 grudnia 2019 r.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Cena wykonania zamówienia

(waga 100%)

 

1

Piekarnia Kucharzowice

Kucharzowice 52, 57-12 Wiązów

169 709,90 zł.

2

Sklep Spożywczy „Mięso-Wędliny” Dorota Szmuc

Pl. Wolności 1, 57-120 Wiązów

165 288,40 zł.

 Dyrektor: Anna Godek      

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert  na stronie internetowej.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 2B do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania o cenę pn.

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego w Wiązowie w 2019 roku

Wiązów, 21.12.2018 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród w Wiązowie”, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego
w Wiązowie w 2019 roku”

 

 

I. Oferty wybrane:

Pakiet nr 1: Mięso i wędliny

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 29 269,90 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 2: Ryby

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 8 540,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 3: Warzywa i owoce

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 49 991,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 4: Tłuszcze

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 3 700,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 5: Nabiał i jajka

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 17 150,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 6: Artykuły różne

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 35 943,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 7: Pieczywo i ciasta

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 9 266,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 8: Napoje

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 11 243,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

 

 

 

 

 

II. Pozostałe oferty:

Pakiet nr 1: Mięso i wędliny

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 30 499,40 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 95,97

Pakiet nr 2: Ryby

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 9 092,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 93,93

Pakiet nr 3: Warzywa i owoce

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 50 238,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 99,51

Pakiet nr 4: Tłuszcze

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 3 957,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 93,52

Pakiet nr 5: Nabiał i jajka

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 18 450,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 92,95

Pakiet nr 6: Artykuły różne

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 37 595,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 95,60

Pakiet nr 7: Pieczywo i ciasta

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 9 556,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 96,96

Pakiet nr 8: Napoje i kompoty

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 11 788,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 95,38

 

III. Oferty odrzucone:

Brak

 

IV. Wykluczeni oferenci:

Brak

 

V. Pakiety unieważnione:

Brak

 

 

Zamawiający informuje, że z wybranymi Wykonawcami podpisze umowy w sprawie realizacji zamówienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bajkowy Ogród” w Wiązowie

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.:
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego w Wiązowie 
w 2019 roku”
 
Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.12.2018 r. (*.doc)

 

Wiązów, 21.12.2018 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród w Wiązowie”, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego
w Wiązowie w 2019 roku”

 

 

I. Oferty wybrane:

Pakiet nr 1: Mięso i wędliny

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 29 269,90 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 2: Ryby

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 8 540,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 3: Warzywa i owoce

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 49 991,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 4: Tłuszcze

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 3 700,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 5: Nabiał i jajka

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 17 150,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 6: Artykuły różne

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 35 943,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 7: Pieczywo i ciasta

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 9 266,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 8: Napoje

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 11 243,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

 

 

 

 

 

II. Pozostałe oferty:

Pakiet nr 1: Mięso i wędliny

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 30 499,40 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 95,97

Pakiet nr 2: Ryby

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 9 092,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 93,93

Pakiet nr 3: Warzywa i owoce

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 50 238,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 99,51

Pakiet nr 4: Tłuszcze

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 3 957,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 93,52

Pakiet nr 5: Nabiał i jajka

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 18 450,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 92,95

Pakiet nr 6: Artykuły różne

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 37 595,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 95,60

Pakiet nr 7: Pieczywo i ciasta

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 9 556,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 96,96

Pakiet nr 8: Napoje i kompoty

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 11 788,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 95,38

 

III. Oferty odrzucone:

Brak

 

IV. Wykluczeni oferenci:

Brak

 

V. Pakiety unieważnione:

Brak

 

 

Zamawiający informuje, że z wybranymi Wykonawcami podpisze umowy w sprawie realizacji zamówienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bajkowy Ogród” w Wiązowie

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 13 grudnia 2018 r.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.:  

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego w Wiązowie
w 2019 roku”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 161 614,80 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 02 stycznia 2019 r - 31 grudnia 2019 r.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Cena wykonania zamówienia

(waga 100%)

 

1

Piekarnia Kucharzowice

Kucharzowice 52, 57-12 Wiązów

169 709,90 zł.

2

Sklep Spożywczy „Mięso-Wędliny” Dorota Szmuc

Pl. Wolności 1, 57-120 Wiązów

165 288,40 zł.

 Dyrektor: Anna Godek 

UWAGA:

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 2B do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Rozstrzygnięcie postepowania

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania o cenę pn.

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego w Wiązowie w 2019 roku

 

Wiązów, 21.12.2018 r.  

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród w Wiązowie”, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego w Wiązowie w 2019 roku”

 

 

I. Oferty wybrane:

Pakiet nr 1: Mięso i wędliny

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 29 269,90 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 2: Ryby

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 8 540,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 3: Warzywa i owoce

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 49 991,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 4: Tłuszcze

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 3 700,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 5: Nabiał i jajka

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 17 150,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 6: Artykuły różne

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 35 943,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 7: Pieczywo i ciasta

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 9 266,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet nr 8: Napoje

Sklep spożywczy Mięso-Wędliny Szmuc Dorota, pl Wolności 1, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 11 243,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 100

Oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Oferta spełnia wymagania SIWZ.II. Pozostałe oferty:

Pakiet nr 1: Mięso i wędliny

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 30 499,40 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 95,97

Pakiet nr 2: Ryby

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 9 092,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 93,93

Pakiet nr 3: Warzywa i owoce

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 50 238,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 99,51

Pakiet nr 4: Tłuszcze

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 3 957,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 93,52

Pakiet nr 5: Nabiał i jajka

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 18 450,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 92,95

Pakiet nr 6: Artykuły różne

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 37 595,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 95,60

Pakiet nr 7: Pieczywo i ciasta

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 9 556,50 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 96,96

Pakiet nr 8: Napoje i kompoty

Piekarnia „Kucharzowice” M i J Druszcz, Kucharzowice 52, 57-120 Wiązów

Cena oferty brutto: 11 788,00 zł.

Liczba pkt w kryterium: cena – 95,38

 

III. Oferty odrzucone:

Brak

 

IV. Wykluczeni oferenci:

Brak

 

V. Pakiety unieważnione:

Brak

 

 

Zamawiający informuje, że z wybranymi Wykonawcami podpisze umowy w sprawie realizacji zamówienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bajkowy Ogród” w Wiązowie

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!